وصیتنامه شهید محمد باقری

0

جنگ یک آزمایش است که خدا افراد لایق و شایسته را گلچین کند و آنها را با خودش به ملکوت اعلاء ببرد. اگرجنگ نبود این افتخاربزرگ کجانصیب من وامثال شما میشد. پس بکوشید از امتحان بزرگ رد نشوید و نصیب همه شما هم بشود.(قسمتی از وصیت نامه)

متن وصیت نامه شهید
باسلام ودرود فراوان بریگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود ونائب برحقش خمینی بت شکن و سلام و درود فراوان به خون پاک مطهرشهدا، وصیت نامه ام را آغاز میکنم.

وصیت نامه را در حالی آغازمی کنم که خون بدنم و خون وجودم برای رسیدن به خدا به خروش آمده وگویی میخواهد از بدنم پروازکند. (انا لله وانا الیه راجعون) «ما از خدائیم و به سوی او برمیگردیم»

دراین موقعیت کنونی که دست آمریکای جنایتکار برکشتن ملت محروم ما دراز شده است ، من وظیفه خود را شناختم که دراین راه شرکت کنم وشما ای هموطنان گرامی از برادران ارجمندم، به شماوصیت میکنم که نگذارید خون مطهرشهدا پایمال شود وحتی نگذارید که آمریکای جنایتکار یک وجب از وطن ما را بگیرد. همه با هم خردش کنیم واو را براندازیم. وشما پدرگرامیم باید من راحلال کنید. چون که آنطورکه شما شایسته قدردانی بودید، ازشما قدردانی نکردم.وهمچنین مادرارجمندم به شما وصیت میکنم اگر میخواهید دشمن را خوشحال نکنید و همچنین دوستان راناراحت نکنید برایم گریه نکنید هرچند که سخت است برایتان کشته شدن فرزندتان، ولی قربانی شدن در راه خدا و در راه ائمه، افتخاری بس بزرگ است و در روش انبیاء، افتخاری بس بزرگ است که شهید، هرشخصی نمیشود.

و شما همشیره گرامیم امیدوارم که مراحلال کنید. آری برادران! جنگ یک آزمایش است که خدا افراد لایق و شایسته را گلچین کند و آنها را با خودش به ملکوت اعلاء ببرد. اگرجنگ نبود این افتخاربزرگ کجانصیب من وامثال شما میشد. پس بکوشید از امتحان بزرگ رد نشوید و نصیب همه شما هم بشود. دراین موقعیت آمریکا و دشمنان باید بدانند که اگرچه بکشیم وچه کشته شویم پیروزیم و شما ولیان افراد بی سرپرست، به شما وصیت می کنم با بچه های یتیم چنان رفتارکنید که گویی پدر و مادرشان هستید و اگرمسلمانید امام راتنها نگذارید. والسلام

محمدباقری

۱۳/۹/۱۳۶۶

مطالب مشابه