زندگینامه شهید ولی الله برفی ( ضرغامی )

0

شهید ولی الله برفی عطیه ای الهی به خانواده مذهبی اش بود که درسال ۱۳۳۹دیده به جهان گشود. شهید برفی متولد روستای قیاپا از توابع خمین بود.

سالهای نخست شهید ولی الله برفی به آموختن علم گذشت امادرکنار درس به مطالعه کتب مذهبی وفعالیتهای انقلابی می پرداخت درسالهای اوج گیری انقلاب اسلامی،فعالانه همراه دوستانش به تهیه و پخش رساله و نوارهای سخنرانیهای حضرت امام خمینی (قدس سره) می پرداخت.

همین کار سبب تعقیب ودستگیری توسط ساواکشدولی پس از آزادی اززندان همچنان به راه نورانی خود ادامه داد تا اینکه انقلاب به ثمر نشست.

زندگینامه شهید ولی الله برفی

ولی الله با تشکیل سپاه پاسداران به عضویت آن درامد و زندگی خود را وقف راه اسلام و انقلاب نمود.

در سال ۶۰ جهت خدمت به کردستان عزیمت کرد. هنگام رفتن گفت من دیگر برنمیگردم وچنان نیز شد.

شهید ولی الله برفی

در جبهه کردستان در یکی ازشبها، هنگام عملیات پاکسازی در درگیری با ضد انقلاب در (روانسر) به آرزوی دیرینه اش رسید و به معراج شهادت پرگشود. شهادتش در سیزدهم آبان ماه هزاروسیصدوشصت بود.

ولی الله ضرغامی

فرازی از وصیت نامه شهید ولی الله برفی

مابرای اسلام به دنیا آمده ایم ،وما برای اسلام وقرآن، از این دنیا میرویم.

خداوند،بدنهای مارا آفرید برای مردن ،پس چه بهتر که این بدنها درراه خدا

بمیرند،،واگر خداوندا بناست که همه دنیا با مرگ ،پایان پذیرد،پس چه بهتر که پایان زندگی من

شهادت در راه خدا باشد،……….وشهادت پایان زندگی من باشد.

مطالب مشابه