مصاحبه با امیر سرتیپ مسعود بختیاری

0

امیر سرتیپ مسعود بختیاری متولد ۲۵ آبان ۱۳۲۰ در تهران از فرماندهان ارتش ایران در جنگ ایران و عراق و نویسنده تاریخ جنگ است.

سرتیپ بختیاری از طراحان عملیات بیت‌المقدس بود.

مطالب مشابه