مراسم افطاری فرماندهان در منزل سرلشکر محسن رضایی در سال 84

0

جلسه سالیانه افطاری فرماندهان و مسئولین دفاع مقدس در منزل سردار سرلشکر محسن رضایی

این جلسه در 29 مهر 1384 برگزار گردیده است.

مطالب مشابه