وصیت نامه شهید غضنفر جمیری

0

پاسداریم و هرگز نکنم پشت به میدان

گرسربرود، من نروم از سر پیمان

کم کم احساس می کنم که می توانم شاهد زیبای شهادت رادر آغوش خود بفشارم و تا ابد از خود جدا نکنم، زیرا امکان شهادت مابا خدمت درسپاه پاسداران که در خدمت اسلام و مسلمین است می باشد واین شهادت بزودی نصیب ما خواهد شد، ولی آیاکشته شدن مرا می توان شهادت نامید؟

خدایا ناامید نیستم. من در خود به هیچ وجه لیاقت شهادت نمی بینم ولی آنگاه که بدانم تو توبه پذیرهستی. برادران و دوستان همراهم.

شهادت یک انتخاب است، انتخابی آگاهانه و مشتاقانه، حرکتی است شتاب دار به سوی معشوق که نصیب هرکسی نمی شود، شماباید که خود شهید شوید تا فرزندان شهادت طلب بار آورید.

بر شهید گریه جایز نیست و شما نیزتسلیت نگوئید وبر من وسایر شهیدان حسادت کنید بر شهید تسلیت جایز نیست و شما نیز تسلیت نگوئید و تسلیت نپذیرید، بلکه تبریک بگوئید و فقط به تبریک پاسخ گوئید تا روح شهادت طلبی مسلمین هرچه بیشترو بیشتر شکوفا شود. چقدر دورند از حقیقت کسانی، که مدفون در وجود خویشند ومال واولادی راکه خدایمان، فتنه اش دانسته به آن سخت دل بسته اند، چقدر دورند از حقیقت کسانیکه دین را سپر جانشان ساخته اند، در حالی که سنت پیامبر(ص) وعترت به ما می آموزد، که جان را سپر دین قرار دهید عزیزانم تنها شهادت طلبی  نمی تواند کارا باشد، بلکه درکنار این روح باید که، فکر اسلامی ومنسجم و مترقی و قوی وجود داشته باشد واین چیزی به جز خط امام، خطی که نه تنها امروز لازم و کافی است بلکه خطی است که برای حرکت دائمی مسلمین و بر شماست که این فکر را که فکری، مستقل و جدا از فکر احزاب و گروههاست افزایش دهید و قوانین امام خمینی(ره) که همان قوانین الهی است بدون چون و چرا بپذیرید که سعادت تکاملی مبارزاتی است.

به امید پیروزی سپاهیان اسلام بر قوای کفر و به امید پیروزی و به امید روزی که پرچم لا اله الا الله بر تمام دژهای ظلم و استکباردر جهان به اهتزاز و جنبش درآید.

لطفاً وصیتنامه این جانب را در نماز جمعه توسط همسرم خوانده شود، در صورتی که توانایی خواندن داشته باشد، اگر لطف خداوند شامل حالم گردید  وبه درجه رفیع شهادت نائل گردیدم  محل دفنم در بهشت صادق باشد.

پیروزی رزمندگان اسلام را از خداوند متعال خواستارم.

والسلام

 پاسدار غضنفری جمیری ۲۱/۱/۱۳۶۱

 

مطالب مشابه