از یاد نبریم

0

رهبر انقلاب خطاب به مسئولان: آیا روحیه انقلابی و خدمتگزارانه دهه ۶۰ را به خطر دارید؟ آیا بی‌اعتنایی به مال دنیا و اهتمام به خدمت را به‌یاد دارید؟ ۹۷/۰۱/۲۰

مطالب مشابه