آبروی ملت

0

رهبر انقلاب: «جوان‌هائی که عرصه های علمی را تصرف کردند و حرف نو به میدان آوردند و هویت پیشرونده و استعداد برتر خودشان را نشان دادند برای نظام جمهوری اسلامی آبرو درست کردند.»

۹۰/۱۰/۲۹

مطالب مشابه