صفحه مربوط به تصاویر شهدا و رزمندگان

تصاویر شهدا و رزمندگان

مادر است دیگر…گاهی دلش برای فرزندش تنگ می شود

تصویر زیر مادر شهید مدافع حرم سعید کمالی است که در حال تمیز کردن تمثال فرزند شهیدش است تا گرد و غبار ماشین ها و زندگی را از آن بروبد؛ آیا این تصویر غبار فراموشی شهدا را هم از ذهن ما خواهد زدود؟! می دانید چرا این مادر شهید به جای شستن سنگ…
ادامه مطلب