کلیه مطالب در مورد سردار حنیف

سردار حنیف

زندگینامه شهید نبی‌الله شاه‌مرادی (سردار حنیف)

در هشتمین روز اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۱ در شهرچادگان و در خانواد های مذهبی پا به عرصه وجودگذاشت و دوران کودکی و نوجوانی را در همان شهر سپری کرد. در اواخر سال ۱۳۵۵ و در حالی کهچهارده سال بیشتر نداشت، با جریانات سیاسی آن زمان آشنا شد. در سن ۱۴…
ادامه مطلب